ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია

 

ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • ბურთი ეჭიროს ორ ხელში
 • მაქსიმალურად ირბინოს თავისუფალ სივრცეში და ერიდოს კონტაქტს
 • მოწინააღმდეგის პირისპირ, ეცადოს წაიყვანოს ის ერთი მიმართულებით (დააფიქსიროს მცველი) და შემდეგ აერიდოს მას სირბილის მიმართულების ან სისწრაფის შეცვლით.
 • გადაადგილდეს თავისუფალ სივრცეში, რომელიც მათ შექმნეს
 • აჩქარდეს პირდაპირ, რათა გასცდეს თავისუფალ სივრცეს

„შეტყდომა“

ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • ეთამაშოს  უახლოეს მცველს. ირბინოს მიკენ მისი პოზიციის დასაფიქსირებლად
 • მცველის სიახლოვეს, ერთ-ერთი ფეხის მძლავრი ბიძგით, შეცვალოს სირბილის მიმართულება (მაგ. მარჯვენა ფეხი-მარცხნივ წასასვლელად და პირიქით).
 • აჩქარდეს მცველისაგან რაც შეიძლება შორს, რათა გამოიყენოს მისი შეყოვნება

„შემორბენა“

  ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • ეთამაშოს  უახლოეს მცველს. ირბინოს მიკენ მისი პოზიციის დასაფიქსირებლად, შეუტიოს „შიდა“ მხარეს.
 • მცველისგან საკმაო მანძილზე შეცვალოს სირბილის მიმართულება და წავიდეს „გარეთ“ არსებულ თავისუფალ სივრცეში
 • აჩქარდეს მცველისაგან რაც შეიძლება შორს, რათა გამოიყენოს მისი შეყოვნება

სირბილი შეტევაში - ბურთიანის ახლო მყოფი მიმყოლი

მიმყოლი მოთამაშე ვალდებულია:

 • შეარჩიოს ისეთი პოზიცია, რომელიც საშუალებას მისცემს მაქსიმალურად დაეხმაროს ბურთიან მოთამაშეს. იდ    ეალური პოზიციაა ბურთიანის უკან, რათა ჰქონდეს  რეაგირების საშუალება მის მოქმედებებზე.
 • ჰქონდეს კომუნიკაცია ბურთიანთან
 • წინასწარ მოემზადოს იმ როლისათვის, რისი შესრულებაც მოუწევს მიხმარებისას, იყოს მზად, როგორც ამოგდებული ბურთის მისაღებად (ხელების პოზიცია),  აგრეთვე გადაყრაზე სათამაშოდ, თუ ამის აუცილებლობა იქნება.
 •  დაიცვას დისტანცია იმისათვის, რომ ჰქონდეს ბურთიანი მოთამაშის მოქმედებებზე რეაგირების საშუალება, უმჯობესია აჩქარდეს ბურთისაკენ/შევიდეს კონტაქტის ზონაში ვიდრე შეჩერდეს პასის მისაღებად
 • მიიღოს პასი/გავიდეს კონტაქტის ზონიდან და მიყვეს თამაშს

სირბილი შეტევაში - დავინახოთ თავისუფალი სივრცეები და შევუტიოთ მათ

მოთამაშეები ვალდებულნი არიან:

 • დააკვირდნენ დაცვის განლაგებას მათ წინ და დაიკაონ პოზიცია სივრცის შექმნისა და შეტევისათვის, სიღრმისა და სიგანის გათვალისწინებით
 • განსაზღვრონ როგორ დგას დაცვა:
 • სად არის ბზარი და პოტენციურად არათანაბარი დაპირისპირება, მაგ. ცენტრი ბურჯის წინააღმდეგ
 • დაცვაში მდგომი მოთამაშეების სხეულის მდგომარეობა და მათი განლაგება:
 • არიან განლაგებულნი ხაზად და მთელს სიგანეზე ასვლისათვის მზადყოფნაში თუ აქვთ ცუდი საწყისი პოზიცია და  კონცენტრირებულნი არიან კონტაქტის ზონაში
 • არის თუ არა თავისუფალი სივრცე დაცვის ხაზის უკან დიაგონალური დარტყმის ან „გადაკიდებისათვის“
 • მუდმივად აკვირდებოდნენ მოწინააღმდეგეს, რათა არ გამორჩეთ ცვლილებები დაცვის ხაზში
 • აცნობონ თანაგუნდელებს დაცვაში არსებული ბზარებისა და არათანაბარი დაპირისპირებების შესახებ
 • სწრაფად და თამამად შეუტიონ თავისუფალ სივრცეებს პარტნიორების დახმარებით უპირატესობის ხაზის გადასაკვეთად

სირბილი დაცვაში

მოთამაშეები ვალდებულნი არიან:

 • დააკვირდნენ შეტევის განლაგებას მათ წინ და დაიკაონ პოზიცია სივრცის დასაცავად
 • განსაზღვრონ როგორ დგას თავდასხმა:
 • სად აქვს თავდასხმას რიცხობრივი უპირატესობა
 • სად არის პოტენციურად არათანაბარი დაპირისპირება, მაგ. ცენტრი ბურჯის წინააღმდეგ
 • როგორია შეტევის ორგანიზაცია და დგომი: ღრმა, ბრტყელი, ვიწრო თუ განიერი ?
 • მუდმივად აკვირდებოდნენ მოწინააღმდეგეს, რათა არ გამორჩეთ ცვლილებები შეტევის ხაზში
 • აცნობონ თანაგუნდელებს შეტევის ორგანიზების, ინტერვალებისა და არათანაბარი დაპირისპირებების შესახებ
 • მოახდინონ დაცვის სწრაფი რეორგანიზაცია, რათა ბურთიან მოთამაშეს შეუმცირონ თამაშის გაგრძელების შესაძლო ვარიანტები:
 • დაცვის ხაზის სიგანე დავამთხვიოთ შეტევის ხაზის სიგანეს
 • შედარებით ნელი მოთამაშეები დავაყენოთ კონტაქტის ზონასთან ახლო
 • მინიმუმამდე დავიყვანოთ არათანაბარი დაპირისპირება
 • მზადყოფნისთანავე დაიწყონ წინ მოძრაობა შეტევის შესაჩერებლად და ეფექტური ბოჭვების მეშვეობით სცადონ ბურთის დაუფლება

ხელით თამაშის ტექნიკა

მაღალი ბურთის ჭერა

 მოთამაშე ვალდებულია:

 • გააგებინოს თანაგუნდელებს, რომ ეცდება ბურთის დაჭერას
 • დახვდეს ბურთს დაცემის ადგილზე და მუდმივად აკონტროლოს მისი ტარექტორია
 • განსაზღვროს შესაძლოა თუ არა ბურთის მიწაზე მიღება თუ ამისათვის ახტომაა საჭირო
 • თუ ბურთის მიღება მიწაზე ხდება:
 • დახვდეს ბურთს შესაძლო დაცემის ადგილზე და ჰქონდეს სხეულის რაც შეიძლება მყარი პოზიცია
 • მეტოქეს მხარი და თეძო დაუხვედროს
 • დაიჭიროს ბურთი თვალების დონეზე. მუდმივად ადევნოს თვალი ბურთს ვიდრე იგი მის ხელებში არ აღმოჩნდება
 • მზად იყოს, ბურთის მიღებისთანავე, პასის, მოძრაობის ან კონტაქტის გასაკეთებლად
 • თუ ხტება ბურთის დასაჭერად:
 • წინ იმოძრაოს ბურთისაკენ, რომელიც დაბლა ეშვება
 • ახტეს ცალ ფეხზე და მოახდინოს ნახტომის სინქრონიზაცია ბურთის მიღებასთან
 • მეორე ფეხი მოხაროს მუხლში მოწინააღმდეგისაგან თავის დასაცავად
 • მზად იყოს მოწინააღმდეგესთან შესაძლო შეჯახებისათვის
 • ხელები შეახვედროს ბურთს და იდაყვები ჰქონდეს ერთად
 • დაიჭიროს ბურთი თვალების დონეზე. მუდმივად ადევნოს თვალი ბურთს ვიდრე იგი მის ხელებში არ აღმოჩნდება
 • მზად იყოს, მიწაზე დაშვებისთანავე, პასის, მოძრაობის ან კონტაქტის გასაკეთებლად    

 

ბურთის აღება მიწიდან

მოთამაშეები ვალდებულნი არიან:

 • მიუახლოვდნენ ბურთს დაბალ, მყარ და სტაბილურ პოზიციაში
 • ბურთის აღებისას დაიკავონ პოზიცია  ბურთის ზევით და გვერდზე, ერთი ფეხი ბურთის წინ, მეორე უკან
 • დაიხარონ წინ და მოიხარონ მუხლებში
 • თავი მაღლა ასწიონ
 • ბურთი დაასტაბილურონ წინა ხელით და აიღონ უკანათი
 • მიიტანონ ბურთი მკერდთან
 • მზად იყვნენ, ბურთის აღებისთანავე, პასის, მოძრაობის ან კონტაქტის გასაკეთებლად

 

პასის გაშვება   

ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • ეჭიროს ბურთი ორ ხელში
 • მიიზიდოს მცველი
 • დაეყრდნოს შიდა ფეხს
 • მიაბრუნოს მხრები და თავი ბურთის მიმღები მოთამაშისაკენ
 • განსაზღვროს „სამიზნე“ ზონა - ბურთის მიმღების წინ, მკერდის სიმაღლეზე
 • ბურთი ეჭიროს წელსა და მკერდს შუა და ხელების სწრაფი მოძრაობით გაუშვას იგი
 • ბურთის გაშვებისას გამოიყენოს მკერდი, მხრები, იდაყვები და ხელის თითები პასის  სისწრაფისა და ტრაექტორიის გასაკონტროლებლად
 • ბურთის გაშვების შემდეგ გააყოლოს ხელები „სამიზნის“ მიმართულებით 
 • პასის გაშვების შემდეგ მიეხმაროს პასის მიმღებს

პასის მიღება

პასის მიმღები ვალდებულია:

 • იმოძრაოს ბურთისაკენ მის დასაჭერად
 • გაიშვიროს ხელები პასის მიმცემისაკენ, რათა აჩვენოს მას „სამიზნე“ და რაც შეიძლება ადრე დაიჭიროს ბურთი
 • ჰქონდეს ხელები მზად ბურთის მისაღებად (მხრების სიმაღლეზე, თითები გაშლილი, ცერა თითები ერთად) 
 • უყუროს ბურთს ვიდრე ათივე თითით არ დაიჭერს

 

დატრიალებული პასი

ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • დახაროს ბურთი დაახლოებით 30 გრადუსით
 • ზედა ხელის მეშვეობით მიანიჭოს ბურთს ტრიალი და პასს სიძლიერე
 • ქვედა ხელი მეშვეობით მიანიჭოს ბურთის სტაბილურობა და მისცეს პასს მიმართულება

შერკინების ნახევარმცველის პასი

ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • მიუახლოვდეს ბურთს დაბალ, მყარ და სტაბილურ პოზიციაში
 • დაიხაროს დაბლა და მოხაროს მუხლები
 • გადადგას ნაბიჯი წინ მარჯვენა ფეხით, როდესაც პასს მარჯვნივ უშვებს და პირიქით
 • მეორე ფეხი დადგას კომფორტულ დისტანციაზე რაც შეიძლება მეტი სტაბილურობისათვის და ისე, რომ ფეხის წვერი პასის მიმართულებით იყურებოდეს
 • თავი მუდმივად ბურთის ზევით და მზერა კონცენტრირებული ბურთზე
 • ერთი სწრაფი მოძრაობით გაუშვას ბურთი მიმღებისაკენ ისე, რომ მოერიდოს ჯერ წამოდგომას და შემდეგ პასის გაშვებას.
 • პასის მარჯვნივ გაშვებისას გამოიყენოს მარჯვენა ხელი პასის სტაბილურობისათვის,  ხოლო მარცხენა სიძლიერისათვის. პასის მარცხნივ გაშვებისას კი პირიქით
 • გააყოლოს ორივე ხელი ბურთს პასის მიმღების მიმართულებით

პასი ბოჭვისას

ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • მუდმივად იფიქროს იმაზე, რომ ბოჭვისას მოწინააღმდეგეს არ მისცეს ბურთის ბლოკირების საშუალება
 • ბურთი მყარად ეჭიროს ორივე ხელით, რათა დაიცვას იგი შეჯახების დროს
 • ცრუმოძრაობის მეშვეობით ეცადოს აირიდოს ფრონტალური კონტაქტი მოწინააღმდეგესთან და აიძულოს იგი გააკეთოს გვერდითი ბოჭვა
 • ბოჭვისას „ამუშაოს“ ფეხები, წინსვლის შესანარჩუნებლად
 • მყარად ეჭიროს ბურთი ორვე ხელით ბოჭვის ზონის ზევით
 • განსაზღვროს ბურთის მიმღები პარტნიორი და მისცეს მას პასი მიწაზე დავარდნამდე
 • თუ პასის გაკეთება შეუძლებელია მიწაზე დავარდნამდე, იდაყვები ჰქონდეს მკერდის დონეზე და მიმყოლ მოთამაშეს ბურთი  წაქცევის შემდეგ მისცეს
 • მიმყოლი მოთამაშის არყოფნის შემთხვევაში, წაქცევის შემდეგ მოახდინოს ბურთის    პრეზენტაცია

 

პასი კონტაქტში (ზურგით მოწინააღმდეგისაკენ)

ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • დაეტაკოს მოწინააღმდეგეს მხრის არეში
 • კონტაქტისას დარჩეს ფეხზე
 • შეტრიალდეს ზურგით მოწინააღმდეგისაკენ
 • არ მისცეს მოწინააღმდეგეს ბურთზე თამაშის საშუალება
 • „აუგდოს“ პარტნიორს მოკლე პასი

 

ფეხით თამაში

 ხელიდან დარტყმა

დარტყმის შესრულებამდე დამრტყმელი ვალდებულია:

 • ქონდეს სხეულის გაწონასწორებული, სტაბილური და მყარი პოზიცია
 • მარჯვენა ფეხით დარტყმისას მარცხენა მხარი შეაბრუნოს მარჯვნივ და პირიქით
 •  ეჭიროს ბურთი ორი ხელით ისე, რომ ბურთის ერთი წვერი დამრტყმელ ფეხს უყურებდეს და მეორე ზეცას
 • გამართოს მთლიანად ხელები (სწორი იდაყვები)
 • შეინარჩუნოს სხეულის მყარი პოზიცია, შემდეგ მოიხაროს მენჯებში და მოხაროს ფეხები მუხლებში
 • გაუშვას ბურთს ხელი ისე, რომ იგი ტერფის მიმართულებით დაეცეს და ამავე დროს შეინარჩუნოს ტანის სწორი პოზიცია, თავი ოდნავ წინ გადახრილი

დარტყმის შესრულებისას დამრტყმელი ვალდებულია:

 • გადადგას ნაბიჯი საყრდენი ფეხით რომელიც სამიზნეს უნდა უყურებდეს
 • გამართოს ფეხები
 • შეინარჩუნოს თავის გვერდზე და ოდნავ წინ გადახრილი პოზიცია
 • შეასრულოს დარტყმა ტერფის ზედა ძვლით ისე, რომ ფეხის თითები მიწისკენ იყოს მიმართული
 • დარტყმისას შეინარჩუნოს ფეხის მოძრაობის სისწრაფე

 

 

 

დარტყმის შემდეგ დამრტყმელი ვალდებულია:

 • შეინარჩუნოს სამიზნისაკენ მიმართული სხეულის მოძრაობა
 • მოძრაობის დასასრულებლად გააყოლოს დამრტყმელი ფეხი ბურთს
 • დარტყმის რიტმში საყრდენი ფეხით უბიძგოს სხეულს წინ
 • დარტყმის მიმართულებისა და სხეულის წონასწორობის შესანარჩუნებლად გამოიყენოს დამრტყმელი ფეხის მოპირდაპირე ხელი
 • შეინარჩუნოს თავის გვერდზე და წინ გადახრილი პოზიცია ვიდრე მოძრაობა ბოლომდე არ დასრულდება

არეკნით დარტყმა

დარტყმის შესრულებამდე დამრტყმელი ვალდებულია:

 • ეჭიროს ბურთი ისე, რომ მიწასთან შეხების შემდეგ იგივე ხაზზე ახტეს
 • გამართოს მთლიანად ხელები (სწორი იდაყვები)
 • შეინარჩუნოს სხეულის მყარი პოზიცია, შემდეგ მოიხაროს მენჯებში და მოხაროს ფეხები მუხლებში
 • საყრდენი ფეხის მხარი მიატრიალოს სამიზნისაკენ
 • დააგდოს ბურთი საყრდენი ფეხის ბარძაყის სიგანეზე

დარტყმის შესრულებისას დამრტყმელი ვალდებულია:

 • საყრდენი ფეხით გადადგას ნაბიჯი წინ ისე, რომ ფეხი გაუსწოროს სამიზნის მიმართულებას
 • გამართოს ფეხები
 • შეასრულოს დარტყმა ტერფის ზედა ძვლით ისე, რომ ფეხის თითები წინ და ზევით იყოს მიმართული
 • ბურთისათვის დაბალი ტრაექტორიის მისანიჭებლად დარტყმა მიწასთან ახლოს შეასრულოს, ხოლო მაღალი ტრაექტორიის მისანიჭებლად აცალოს ბურთს მაღლა ახტომა  

დარტყმის შემდეგ დამრტყმელი ვალდებულია:

 • გააყოლოს მოძრაობა საყრდენი ფეხის მიმართულებით
 •  დაიცვას წონასწორობა დამრტყმელი ფეხის საპირისპირო მკლავის მეშვეობით

დარტყმა მიწიდან

დარტყმის შესრულებამდე დამრტყმელი ვალდებულია:

 • აირჩიოს სამიზნე ძელებს შორის
 • დადოს ბურთი სადგარზე სწორად გასაბერი ნახვრეტით სამიზნისაკენ
 • დადგეს ბურთთან ისე, რომ დამრტყმელი ფეხი ბურთის უკან ჰქონდეს, ხოლო საყრდენი ფეხი იქ სადაც ის დარტყმის მომენტში იქნება
 • დაიხიოს უკან კომფორტულ პოზიციაზე
 • დაიწყოს ბურთთან დაახლოვება სირბილის რკალისებური ტრაექტორიით, მაქსიმალურად ძლიერი დარტყმისათვის

დარტყმის შესრულებისას დამრტყმელი ვალდებულია:

 • დამრტყმელი ფეხის მოპირდაპირე ხელი გაიშვიროსწინ, რათა მხარი სამიზნისაკენ შეატრიალოს
 • საყრდენი ფეხი დადოს თეძოს სიგანეზე ისე, რომ ბურთი ტერფის თაღი და სამიზნე ერთ ხაზზე იყოს
 • შეინარჩუნოს სხეულის მყარი პოზიცია, შემდეგ მოიხაროს მენჯებში და მოხაროს ფეხები მუხლებში
 •  გამართოს ფეხი
 • შეასრულოს დარტყმა ტერფის ზედა ძვლით, ბურთის ქვედა მესამედში
 • დარტყმისას შეინარჩუნოს ფეხის მოძრაობის სისწრაფე

დარტყმის შემდაგ დამრტყმელი ვალდებულია:

 • შეინარჩუნოს თავის წინ გადახრილი პოზიცია
 • გააყოლოს დამრტყმელი ფეხი სამიზნის მიმართულებით
 • საყრდენი ფეხის მეშვეობით იმოძრაოს წინ ვიდრე დამრტყმელ ფეხს მიწაზე დაადგამდეს

 ბოჭვა

ძირითადი ფაქტორები ბოჭვისას

მბოჭავი - მოწინააღმდეგესთან კონტაქტისას. მბოჭავი ვალდებულია:

 • იყუროს ზევით ბურთიანი მოთამაშის მიმართულებით, რათა შეინარჩუნოს თავის სწორი პოზიცია
 • თვალყური ადევნოს ბურთიანი მოთამაშის მოძრაობას და მიუახლოვდეს მას იმ მანძილზე, რომ შეძლოს მისი „შეფუთვა“ (ხელების შემოჭდობა ტანზე ისე, რომ ბურთი და მოწინააღმდეგის ხელები დაიბლოკოს )
 • მოემზადოს კონტაქტისათვის - მიიღოს სხეულის მყარი, გაწონასწორებული და დაბალი პოზიცია
 • თავი ჰქონდეს ბურთიანი მოთამაშის უკან ან გვერდზე. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თავით შეხვდე ბურთიან მოთამაშეს
 • გაუშვას ხელი შებოჭილ მოთამაშეს, რაც შეიძლება ჩქარა წამოდგეს ფეხზე და იბრძოლოს ბურთის დაუფლებისათვის

ბურთიანი მოთამაშე-მიწასთან კონტაქტისას.

ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • ატაროს ბურთი ორი ხელით
 • დაიცვას ბურთი-ეჭიროს იგი მკერდთან ახლოს იდაყვები განზე
 • დაცემისას მიწას შეეხოს ჯერ თეძოთი და შემდეგ მხრით
 • არ ეცადოს დაცემის შეჩერებას ხელის ან ბურთის მეშვეობით
 • შემობრუნდეს თანაგუნდელისაკენ და გააკეთოს პასი, ბურთის ჩადება ან პრეზენტაცია
 • ადგეს ფეხზე რაც შეიძლება ჩქარა

ყველა შემდეგ მოსული მოთამაშე ვალდებულია ბოჭვის ზონაში დერენიდან შევიდეს. ბურთისათვის ბრძოლა მხოლოდ ფეხზე მდგომ მოთამაშეებს შეუძლიათ.

ყველა მოთამაშე რომელიც დაუმთავრებელი ბოჭვის ეპიზოდში ერთვება ვალდებულია:

 • მიიღოს სხეულის მყარი გაწონასწორებული და დაბალი პოზიცია
 • გამოიყენოს ხელები ბურთიანი მოთამაშის შესაბოჭად
 • მოერიდოს სხვა მოთამაშეების თავთან ან კისერთან კონტაქტს
 • მოწინააღმდეგე მიწაზე უსაფრთხოების სრული დაცვით წააქციოს

ოთამაშე, რომელსაც მცველის გაყვანა სურს მიწოლით ვალდებულია:

 • მიიღოს სხეულის მყარი გაწონასწორებული და დაბალი პოზიცია
 • მოაცილოს ნიკაპი მკერდს, თავი და ხელები არ დაუშვას ძირს
 • უყუროს სამიზნეს
 • ხერხემალი და მიწოლის მიმართულება ერთ ხაზზე უნდა იყოს
 • მიწოლა სხეულის დაბალი პოზიციიდან დაიწყოს
 • მოწინააღმდეგესთან კონტაქტში მხრების და ხელების გამოყენებით შევიდეს. არ გამოიყენოს კონტაქტისათვის თავი
 • ხელები შემოაჭდოს მოწინააღმდეგეს
 • მიაწვეს მოწინააღმდეგეს და გაანთავისუფლოს ბურთი

 

 

 

 

 

პირისპირ ბოჭვა

მბოჭავი ვალდებულია:

 • იყუროს ზევით
 • მიიღოს სხეულის მყარი გაწონასწორებული და დაბალი პოზიცია
 • დაუმიზნოს და გააკეთოს კონტაქტი მხრით მოწინააღმდეგის ბარძაყებზე
 • შეკრას მოწინააღმდეგის ფეხები და გააგრძელოს მიწოლა
 • გააგრძელოს მიწოლა ვიდრე ბურთიან მოთამაშეს მიწაზე არ წააქცევს
 • გაანთავისუფლოს ბურთიანი მოთამაშე და სწრაფად წამოდგეს ფეხზე
 • იბრძოლოს ბურთის დაუფლებისათვის

გვერდიდან ბოჭვა

მბოჭავი ვალდებულია:

 • იყუროს ზევით
 • მიიღოს სხეულის მყარი გაწონასწორებული და დაბალი პოზიცია
 • დაუმიზნოს და გააკეთოს კონტაქტი მხრით მოწინააღმდეგის ბარძაყებზე
 • შეკრას მოწინააღმდეგის ფეხები და გააგრძელოს მიწოლა ვიდრე ბურთიან მოთამაშეს მიწაზე არ წააქცევს
 • გადაბრუნდეს ისე, რომ ბურთიან მოთამაშეს ზევიდან მოექცეს
 • გაანთავისუფლოს ბურთიანი მოთამაშე და სწრაფად წამოდგეს ფეხზე
 • იბრძოლოს ბურთის დაუფლებისათვის

ბოჭვა „შეფუთვით“

მბოჭავი ვალდებულია:

 • ჩადგას წინა ფეხი ბურთიანთან ახლოს
 • დაუმიზნოს ბურთს (წელსა და მკერდს შორის)
 • ეცადოს შემოხვიოს ხელები ბურთიანს და ამგვარად დაუბლოკოს ბურთი და ხელები
 • მიაწვეს წინ კონტაქტის შემდეგ

სარმა ხელით

მბოჭავი ვალდებულია:

 • სდიოს ბურთიან მოთამაშეს და მიუახლოვდეს ისეთ მანძილზე, რომ შეეძლოს ნახტომში მისი მიწვდენა
 • გადახტეს და გამართული ხელით სარმა გამოსდოს ბურთიანს წვივზე ან ტერფზე
 • თავი რაც შეიძლება მოაშოროს მოწინააღმდეგის ფეხს

ბოჭვა უკნიდან

მბოჭავი ვალდებულია

 • სდიოს ბურთიან მოთამაშეს და მიუახლოვდეს ისეთ მანძილზე, რომ შეეძლოს ნახტომში მისი მიწვდენა
 • შემოხვიოს ბურთიან მოთამაშეს ხელები ბარძაყებზე/წვივებზე
 • გააკეთოს კონტაქტი მხრით ისე, რომ თავი გვერდზე ჰქონდეს და წააქციოსმოწინააღმდეგე
 • მაგრად შეკრას ხელები, თავი მუდმივად გვერდზე ჰქონდეს და ეცადოს ზევიდან მოექცეს ბურთიან მოთამაშეს

ტექნიკა კოლექტიური ფაზებისას

დერეფანი

ბურთის შემომგდები ვალდებულია:

 • მიიღოს მყარი და სტაბილური პოზიცია
 • დაიჭიროს ბურთი ორი ხელით
 • ბურთი შემოაგდოს თავს უკნიდან ისე, რომ მისცეს მას ტრიალი სამიზნისაკენ წყნარი და არა მკვეთრი მოძრაობით ამ დროს იდაყვები ერთად უნდა ჰქონდეს
 • მიყვეს ბურთს სამიზნისაკენ

მხტომელი/მიმხმარე ვალდებულია:

 • ჰქონდეს ეფექტური კომუნიკაცია თანაგუნდელებთან
 • მოუგოს მოწინააღმდეგეს სივრცე
 • ახტეს რაც შეიძლება მაღლა სწრაფად და  გამართული ხელებით
 • ზუსტად გადასცეს ბურთი თანაგუნდელებს ჰაერიდან ან მიწაზე დაშვების შემდეგ
 • უზრუნველყოს მყარი და ეფექტური დახმარება მხტომელისათვის აკონტროლოს მხტომელი ჰაერში და უზრუნველყოს მისი ძირს უსაფრთხო დაშვება

შერკინება

შერკინებაში მონაწილე მოთამაშეები ვალდებულნი არიან:

 • შეინარჩუნონ სხეულის მყარი, უსაფრთხო და სტაბილური პოზიცია შერკინების ბოლომდე
 • შეეკრან ერთმანეთს წესების დაცვით, მყარად და უსაფრთხოდ, როგორც ჰორიზონტალურად (მაგ. პირველი ხაზი ერთმანეთთან), ისე ვერტიკალურად (მაგ. მეორე ხაზი პირველთან)
 • მზად იყვნენ შერკინებაში შესასვლელად მხოლოდ მსაჯის შესაბამისი მითითების შემდეგ
 • შეეძლოს ინდივიდუალურად უსაფრთხოდ გადაადგილება წინ უკან და გვერდებზე, როგორც ხაზში თავის პარტნიორთან, ისე შერკინების მთლიან შემადგენლობასთან ერთად

შერკინების ნახევარმცველი ვალდებულია:

 • ბურთი ზუსტად შერკინების შუაში შეაგოროს

უკანა ზხაზის მოთამაშეები ვალდებულნი არიან:

 • გაარჩიონ ბოჭვისა და უპირატესობის ხაზები და კარგად იცოდნენ თავიანთი როლი

 შეტევაში

 • შეეძლოთ დაცვის სკანირება და ანალიზი
 • შეეძლოთ ეფექტური კომუნიკაცია თანაგუნდელებთან
 • შეეძლოთ მოედნის მთელი სიგანის აღება შეტევითი სივრცის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით
 • მოაწყონ და შეინარჩუნონ შეტევითი წყობა დასახული მიზნიდან გამომდინარე, მაგ.: ბურთის ჩატანა ფლანგზე - მეტი სიღრმე, ახლო დარტყმა - უფრო ბრტყელი დგომი
 • ეეძლოს დაცვის მანიპულირება: სირბილის ტრაექტორიის ცვლის, ბურთის ფლობის ტექნიკის, ეფექტური მიყოლის ხარჯზე
 • შეეძლოს დაცვის ხაზში არსებულ ინტერვალებში შეღწევა და ხელსაყრელი სალელოვე მომენტების გამოყენება

დაცვა ხაზის მოთამაშეების მიერ

ხაზის მოთამაშეები ვალდებულნი არიან:

 • გაარჩიონ ბოჭვისა და უპირატესობის ხაზები და კარგად იცოდნენ თავიანთი როლი

დაცვაში

 • შეეძლოთ შეტევითი წყობის სკანირება და ანალიზი
 • შეეძლოთ ეფექტური კომუნიკაცია თანაგუნდელებთან
 • მოაწყონ და შეინარჩუნონ დაცვის სისტემა შეტევითი წყობიდან გამომდინარე
 • იმოძრაონ წინ, რათა არ მისცენ შეტევას დროისა და სივრცის გამოყენების საშუალება
 • ჰქონდეთ ბოჭვის სოლიდური ტექნიკა და სივრცის დაცვის უნარი

 

 

 

თამაშის უწყვეტობა - არ „მოვკლათ“ ბურთი

ყველა მოთამაშე ვალდებულია:

 • გააცნობიეროს, რომ მოწინააღმდეგესთან კონტაქტზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა წავიდეს, როდესაც არიდებაზე თამაშის ან ბოჭვისაგან თავის დაღწევის საშუალება არ არსებობს
 • კონტაქტისას განაგრძოს წინ მოძრაობა, შეინარჩუნოს რიტმი და ეცადოს აჯობოს მოწინააღმდეგეს
 • თუ ბოჭვა გარდაუვალია, აიძულოს დამცველი გააკეთოს გვერდიდან ბოჭვა, მაქსიმალურად ეცადოს დარჩეს ფეხზე და განაგრძოს წინ მოძრაობა, რაც პასის გაკეთების საშუალებას იძლევა
 • თუ პასის გაკეთება შეუძლებელია წავიდეს მიწაზე და მოახდინოს ბურთის პრეზენტაცია რაც შეიძლება შორს მოწინააღმდეგისაგან
 • მიყოლაზე თამაშისას გადაწყვეტილება მიიღოს დაცვის მოქმედებიდან გამომდინარე, მაგ.: აიღოს ბურთი და შეუტიოს, გააკეთოს პასი ან ითამაშოს „გადაყრაზე“

რაქი

ბოჭვის შემდეგ ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • მოახდინოს ბურთის პრეზენტაცია თანაგუნდელების მხარეს, რაც შეიძლება შორს მოწინააღმდეგისაგან

შემდეგ მოსული მოთამაშე ვალდებულია:

 • შეინარჩუნოს სხეულის მყარი, სტაბილური და დაბალი პოზიცია რაქის დამთავრებამდე, თავი და მხრები მუდმივად თეძოზე მაღლა უნდა იყოს
 •  შეუერთდეს რაქს წესების დაცვით (რაქში მონაწილე ბოლო თანაგუნდელის ფეხიდან)
 • დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ შეძლებს ბურთის დაცვას ნებისმიერი საფრთხისაგან
 • მოწინააღმდეგეს უნდა მიაწვეს ბურთის ხაზს იქით, რათა ბურთი უფრო ადვილად დასაუფლებელი გახდეს თანაგუნდელებისათვის

მოლი

მოლის დროს ბურთიანი მოთამაშე ვალდებულია:

 • ყოველი ღონე იხმაროს წინსვლის შესანარჩუნებლად და თანაგუნდელებისათვის ბურთის გადასაცემად

შემდეგ მოსული მოთამაშე ვალდებულია:

 • მიეხმაროს ბურთიან მოთამაშეს და ყოველი ღონე იხმაროს ბურთის შენარჩუნებისათვის: „ჩახსნას“ ბურთი ან წინიდან დაიფაროს ის
 • იყოს შეკრული უსაფრთხოდ და წესების დაცვით ისე, რომ თავი და მხრები თეძოებზე მაღლა ჰქონდეს
 • მიწოლისას შეინარჩუნოს სხეულის მყარი და უსაფრთხო პოზიცია
 • გადააადგილოს ბურთი ან ბურთზე მყოფი მოთამაშე უკან, როდესაც მოლში დამატებითი მიმხმარე ერთვება

როდესაც ბურთი მოლში ჩართულ ბოლო მოთამაშეს აქვს, მას შეუძლია:

 • გააგრძელოს მიწოლა
 • მოწყდეს მოლს
 • გადააწოდოს ბურთი თანაგუნდელს

საწყისი და 22 მ.-იანი დარტყმა - დამრტყმელი გუნდი

დამრტყმელი გუნდი ვალდებულია:

 • დარტყმის შედეგად მოიპოვოს ბურთის ფლობა ან მოიგოს მოედანი
 • დაარტყას და აყვეს ბურთს ეფექტურად
 • მოკლე დარტყმისას უზრუნველყოს საკმარისი სიმაღლე, რათა თანაგუნდელებს ჰქონდეთ საკმარისი დრო ბურთისათვის საბრძოლველად
 • შორი დარტყმისას უზრუნველყოს საკმარისი სიზუსტე, რათა საშულება მისცეს თანაგუნდელებს ეფექტურად „ჩახურონ“ მოწინააღმდეგე და ამგვარად მოშალონ მისი დაცვითი წყობა ან აიძულონ იგი მოედანში დაარტყას ფეხი

 საწყისი და 22 მ.-იანი დარტყმა - მიმღები გუნდი

მიმღები გუნდი ვალდებულია:

 •  დაეხმაროს ბურთის დამჭერ თანაგუნდელს (ნახტომში ბურთის ჭერისას ბურთის მიმღები მოთამაშე უსაფრთხოდ უნდა ჩამოვსვათ მიწაზე )
 • დაიჭიროს ბურთი ან მოიგოს იგი უკან თანაგუნდელებისაკენ
 • აიღოს უკან გადმოგდებული ბურთი ან მიიღოს იგი ბურთის დამჭერის მიწაზე დაშვების შემდეგ, ამ დროს მოწინააღმდეგის მოქმედებიდან გამომდინარე, შესაძლოა კონტაქტის აუცილებლობა წარმოიშვას

 

 

 

კონტრშეტევა

კონტრშეტევისას გუნდი ვალდებულია

 • თანაგუნდელებს ჰქონდეთ ერთმანეთის ნდობა და კონტრშეტევის განხორციელების კოლექტიური სურვილი-ბურთიანი მოთამაშე დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ მას თანაგუნდელები მიეხმარებიან
 • იქონიოს კომუნიკაცია თანაგუნდელებთან და მიანიშნოს მათ ყველაზე ხელსაყრელი ადგილები კონტრშეტევისათვის
 • იყოს მზად მცველისათვის 1x1 ორთაბრძოლის მოსაგებად
 • იყოს მზად მიეხმაროს ბურთიან მოთამაშეს: მისცეს მას არჩევანის გაკეთების საშუალება და საჭიროების შემთხვევაში დაიცვას იგი
 • შეეძლოს მოედნის სიღრმის აღება საპასუხო დარტყმის შემთხვევაში

 


 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugby