ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია


შესავალი  


ფიზ მომზადება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს არამარტო
მოთამაშეთა მომზადებაში, რომ შეეგუონ თამაშის მოთხოვნებს
არამედ იმისთვის რომ შევამციროთ ტრავმის რისკი.დამატებით
მოთამაშემ რომ შესძლოს თავის კარგად წარმოჩენა მას უნდა ჰქონდეს
კარგად განვითარებული ფუნდამენტური მოძრაობის უნარების
დიაპაზონი..
აქედან გამომდინარე ფიზ მომზადების მწვრთნელს ესაჭიროება
რომ იცოდეს სწორი ვარჯიშები ტრავმების მინიმუმამდე დასაყვანად.
მან ასევე უნდა იცოდეს ფუნდამენტური მოძრაობის უნარების
განვითარების როლი საერთო ფიზ.მომზადების პროგრამაში.
ფიტნესს მწვრთნელს ასევე ესაჭიროება წვრთნისა და
პერიოდიზაციის პრინციპების ცოდნა იმისთვის რომ გავლენა ჰქონდეს
ფიზ.მომზადების იმ კომპონენტის განვითარება შენარჩუნებაზე
რომლებიც წარმოჩნდება რაგბის თამაშში.
ფიტნესის კომპონენტები
რაგბის თამაშისთვის საჭირო ფიზ მომზადების კომპონენტებია
ძალა და სიმძლავრე
სისიწრაფე და სისხარტე
გამძლეობა-ზოგადი გამძლეობა და მრავალჯერადისპრინტი/
აქტივობა
ზოგადი მოძრაობის მობილობა
ზემოთ აღწერილი ყველა კომპონენტი თამაშში მოთამაშის გადაადგილების და ძირითადი უნარების სწორად
გამოყენებას უყრის საფუძველს.მეორენაირად ამ ყველაფერს შეიძლება ეწოდოდს ფიზიკური განათლება.
ფიზ.მომზადების მწვრთნელების მიზანია მოთამაშეთა ფიზკიური განათლება განსაკუთრებით ბავშვობისა და
მოზრდილობის ასაკში.ეს კი იმიტომაა საჭირო რომ მოთამაშეებს კარგად ჰქონდეთ განვითარებული
ფუნდ.მოძრ.უნარების ფართო დიაპაზონი და თამაშის ზოგადი კომპონენტები.მაგალითად ფიტნეს კომპონენტები
შედგება გადაადგილების,მანიპულაციის და სტაბილურობისაგან. ყველაფერი ეს სამშენებლო მასალაა
რაგბის ისეთი სპეციფიური უნარებისთვის როგორიცაა პასი, ბურთის დაჭერა, ფეხის დარტყმა,თავის არიდება,
ბოჭვა, მიწოლა.


 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugby