ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია

 

სწავლების მიზანი
ამ ნაწილის ბოლოს მწვრთნელისათვის გასაგები გახდება ძირითადი ფაქტორების
კონცეფცია. იგი გამოიცნობს თუ რომელი ძირითადი ფაქტორების გამო არ სრულდება
კარგად ესა თუ ის ტექნიკური ილეთი და შეძლებს მათ გამოსასწორებლად ვარჯიშის
დაგეგმვასა და წარმართვას.


შესავალი
თავდასხმისა და დაცვის პრინციპები განსაზღვრავენ თუ რა უნდა გაკეთდეს, ხოლო
ინდივიდუალური ტექნიკა წარმოადგენენ ამ პრინციპების რეალიაციის საშუალებას.
აქედან გამომდინარე არსებობს კავშირი პრინციპებსა და მათი განხორციელებისათვის
აუცილებელ ინდივიდუალურ ტექნიკას შორის. ეს კავშირი ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ
ცხრილში.

 

თამაშის პრინციპები

გამოყენებული ტექნიკა

 


ინდ. ტექნიკა                  მცირე ჯგუფ. ტექნიკა   ჯგუფური ტექნიკა

 

1 ბურთის მოგება

ურთის დაჭერა

მიწიდან აღება

 

შერკინება

აუტი

საწყისი დარტყმა

22 მ. დარტყმა

2 წინსვლა

პასის გაშვება, მიღება

არიდება

სირბილის ტრაექტორია

ფეხით თამაში

ფაზური შეტევა

შეტევა ¾ ხაზით

მოლი

3 მიყოლა

პასის გაშვება, მიღება

სირბილის ტრაექტორია

მიყოლა

 

4 ბურთის  შენარჩუნება

დაცემა ბოჭვისას

კონტაქტში ბურთის განთავისუფლება

ბოჭვის შემდგომი მოქმედება

რაქი

მოლი

 

წნეხი ქულების მოსაპოვებლად

 

 

 

 

დაცვა

 

თამაშის პრინციპები

გამოყენებული ტექნიკა

Unsupported image type.Unsupported image type.Unsupported image type. 


ინდ. ტექნიკა                  მცირე ჯგუფ. ტექნიკა   ჯგუფური ტექნიკა

 

1 ბურთისათვის ბრძოლა

ურთის დაჭერა

მიწიდან აღება

კონტაქტის ტექნიკა

 

შერკინება

აუტი

საწყისი დარტყმა

22 მ. დარტყმა

 

 

2 წინსვლა

სირბილის ტრაექტორია

 

უკანა ხაზის დაცვა

პირველი ეშელონის  დაცვა

დაცვა ფაზურ თამაშში

ხაზის დაცვა

 

3 წნეხი

ბოჭვა

ბურთის მოპოვება კონტაქტში

 

 

4 მოედნის არ დათმობა

ბოჭვა

 

 

 

5 მიხმარება

ბოჭვა

ბურთისათვის ბრძოლა

ბოჭვის შემდგომი თამაში

რაქი

მოლი

 

6 ბურთის მოპოვება

ბურთის მოპოვება კონტაქტში

მაღალი ბურთის ჭერა

ბურთის მიწიდან აღება

დაცვა რაქისა და მოლისას

 

 

 

7 კონტრშეტევა

სირბილისა და არიდების ტექნიკა

პასი

ფეხით თამაში

ბურთის ჭერა

ბურთის მიწიდან აღება

მიყოლა

რაქი

მოლი

 

 

რას ნიშნავს ძირითადი ფაქტორების ანალიზი ?

ძირითადი ფაქტორების ანალიზი სშუალებას გვაძლევს შევისწავლოთ თითოეული ტექნიკური ილეთი და დავანაწევროთ ის შემადგენელ ნაწილებად რომელთა თანმიმდევრული და სწორი შესრულება საშუალებას მისცემს მოთამაშეს სწორად შეასრულოს მოცემული ტექნიკური ილეთი. ძირითადი ფაქტორების ჩამონათვალი მწვრთნელისთვის წარმოადგენს მოდელს, რომელსაც შეიძლება შევადაროთ მოთამაშის მიერ შესრულებული ტექნიკური ილეთი და გამოვყოთ ის მონაკვეთები, რომელთა დახვეწაც აუცილებელია.

ძირითადი ფაქტორების გამოყენება ვიდეოანალიზისას

  1. ვიდეო ჩანაწერის ყურებისას ეცადეთ გამოავლინოთ მოთამაშე ან მოთამაშეები, რომლებსაც ტექნიკური წუნი ჰქონდათ და განსაზღვრეთ რომელ ტექნიკურ ილეთზეა სამუშაო.
  2. განსაზღვრეთ, რომელი ძირითადი ფაქტორები შესრულდა ცუდად.
  3. იმსჯელეთ ტექნიკური წუნის მიზეზებზე თქვენს სამწვრთნელო გუნდთან ერთად, ძირითადი ფაქტორების ჩამონათვალის გამოყენებით.
  4. შეადგინეთ სამუშაო სია პრიორიტეტების მიხედვით.

ძირითადი ფაქტორების გამოყენება წინასწარ დაგეგმილი კომბინაციებისას

  1. დარწმუნდით მოთამაშეების მიერ დაგეგმილი კომბინაციების კარგად ათვისებაში.
  2. გამოავლინეთ შეცდომა.
  3. მოახდინეთ იმ მოთამაშის ან მოთამაშეების იდენტიფიცირება ვისი მიზეზითაც მოხდა შეცდომა. ზოგ შემთხვევაში, მაშინაც კი, როდესაც საქმე ინდივიდუალურ ტექნიკას ეხება, პასუხისმგებლობა შეიძლება რამდენიმე მოთამაშეზე გადანაწილდეს. მაგ. პასი შეიძლება გაფუჭდეს გამშვების, მიმღების ან ორივე მათგანის მიზეზით.
  4. იმსჯელეთ შეცდომის მიზეზებზე თქვენს სამწვრთნელო გუნდთან ერთად და გამოიყენეთ ძირითადი ფაქტორების ჩამონათვალი, როგორც საკონტროლო სია.
  5. შეადგინეთ მიზეზების სია პრიორიტეტების მიხედვით.

 

 

 

 


 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugby