ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია

 

შესავალი

 

ფიზ მომზადება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს არამარტო 
მოთამაშეთა მომზადებაში, რომ შეეგუონ თამაშის მოთხოვნებს
არამედ იმისთვის რომ შევამციროთ ტრავმის რისკი.დამატებით
მოთამაშემ რომ შესძლოს თავის კარგად წარმოჩენა მას უნდა ჰქონდეს
კარგად განვითარებული ფუნდამენტური მოძრაობის უნარების
დიაპაზონი..
აქედან გამომდინარე ფიზ მომზადების მწვრთნელს ესაჭიროება
რომ იცოდეს სწორი ვარჯიშები ტრავმების მინიმუმამდე დასაყვანად.
მან ასევე უნდა იცოდეს ფუნდამენტური მოძრაობის უნარების
განვითარების როლი საერთო ფიზ.მომზადების პროგრამაში.
ფიტნესს მწვრთნელს ასევე ესაჭიროება წვრთნისა და
პერიოდიზაციის პრინციპების ცოდნა იმისთვის რომ გავლენა ჰქონდეს
ფიზ.მომზადების იმ კომპონენტის განვითარება შენარჩუნებაზე
რომლებიც წარმოჩნდება რაგბის თამაშში.

 

ფიტნესის კომპონენტები

 

რაგბის თამაშისთვის საჭირო ფიზ მომზადების კომპონენტებია


    ძალა და სიმძლავრე
    სისიწრაფე და სისხარტე
    გამძლეობა-ზოგადი გამძლეობა და მრავალჯერადისპრინტი/აქტივობა
    ზოგადი მოძრაობის მობილობა


ზემოთ აღწერილი ყველა კომპონენტი თამაშში მოთამაშის გადაადგილების და ძირითადი უნარების სწორად
გამოყენებას უყრის საფუძველს.მეორენაირად ამ ყველაფერს შეიძლება ეწოდოდს ფიზიკური განათლება.
ფიზ.მომზადების მწვრთნელების მიზანია მოთამაშეთა ფიზკიური განათლება განსაკუთრებით ბავშვობისა და
მოზრდილობის ასაკში.ეს კი იმიტომაა საჭირო რომ მოთამაშეებს კარგად ჰქონდეთ განვითარებული
ფუნდ.მოძრ.უნარების ფართო დიაპაზონი და თამაშის ზოგადი კომპონენტები.მაგალითად ფიტნეს კომპონენტები
შედგება გადაადგილების,მანიპულაციის და სტაბილურობისაგან. ყველაფერი ეს სამშენებლო მასალაა
რაგბის ისეთი სპეციფიური უნარებისთვის როგორიცაა პასი, ბურთის დაჭერა, ფეხის დარტყმა,თავის არიდება,
ბოჭვა, მიწოლა.

 

მოთამაშეთა გრძელ ვადიანი განვითარების გზა და ძირითადი პრინციპები

მიმოხილვა

მოთამაშეთა გრძელ ვადიანი განვითარების პრინციპები პირველად კანადაში გაჩნდა გასული საუკუნის 90 წლებში და ის შესთავაზეს როგორც რაგბის ასევე სპორტის სხვა მრავალ სახეობას. დღესდღეობით ეს მოდელი მწვრთნელთა სახელმძღვანელო ნიმუშადაა ქცეული.იმისათვის რომ მოთამაშეები უკეთესად მოემზადონ და განვითარდნენ ტექნიკურ,ტაქტიკურ და ფიზიკურ ასპექტებში. მ.გ.ვ.გ.გზა ხისტი გამოწერილი რეცეპტივით მოდელი არაა , არამედ ის შეიძლება განვიხილოთ როგორც ნიმუში და წესების კრებული , რომელიც მუდამ მოთამაშეებზე ორიენტებულ მიდგომის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს..ეს მოდელი ასევე გვაძლევს განვითარების გზას. ბავშვი, მოზარდი, და მამაკაცი მოთამაშეების სხვადასხვა ეტაპს.. მოდელი ეფუძნება 10 ძირითად პრინციპს.

პირველი გასათვალისწინებელი პრინციპი არის ის რომ მოთამაშის სრული პოტენციალის განვითარებას დრო სჭირდება..10 წლიანი წესი იმას გულისხმობს რომ მავანის სრული პოტენციალის გამოვლინებას მუდმივი და ხშირი ვარჯიშია აუცილებელი. მაგრამ ეს არ გახლავთ აუცილებელი მოთხოვნა მათთვის ვისაც რაგბის თამაში სურს.სხვანაირად რომ ვთქვათ ესაა სახელმძღვანელო მათთვის ვისაც ამ სპორტში თავიანთი სრული პოტენციალის მიღწევა სურთ.

მეორე მნიშვნელოვანი პრინციპი ხაზს უსვამს მოთამაშის მიერ თამაშის საბაზო და მოძრაობის ფუნდამენტური უნარების განვითარებისა და ხალისის ქონის მნიშვვნელობას.მესამე პრინციპი ამბობს რომ მოთამაშისნაადრევი სპეციალიზაცია ხელს შეუშლის მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური მოძრაობის უნარების განვითარებას..
(Gალლაგჰუე ანდ Dონნელლყ, 2003). ასევე მნიშვნელოვანია რომ მწვერთნელმა გააცნობიეროს ის სოციალური კონტექსტი რის გამოც მოთამაშე ამ სპორტში მონაწილეობს .ამას დამატებით გავითარების გზის სხვადასხვა ეტაპზე მიმდინარე ემოციური,შემეცნებითი, და მენტალური პროცესების ცოდნაც აუცილებელია .
მოთ.გრძ.ვად. გან. გზა განცალკევებულად არ მუშაობს. სხვა პირებმაც( კლუბის,სკოლის,კოლეჯის ადმინისტრაცია,მწვრთნელები და ა.შ.)უნდა იცოდნენ თუ რა ხდება მოთამაშის გრძელვადიანი განვითარების საბაზო ელემენტებში. თუკი გვინდა რომ ამ პროგრამის პრინციპებმა წარმატებით იმუშაოს ასევე გასათვალისწინებელია შეჯიბრების ადგილი და მასზე მ.გ.ვ.გ.გზის სხვადასხვა ეტაპის გავლენა. მ.გ.ვ.გ. გზის ნიმუში ასევე გვთავაზოს მოთამაშის და სხვა ამ თამაშში მონაწილე ხალხისთვის მუდმუვად სწვალა განვითარების სახელმღვანელო გზას.

მოთამაშის გრძელ ვადიანი განვითარების გზის სხვა პრინციპები რომლებსაც ამ კურსში შევეხებით არის


განვითარების ასაკი
შესაძლებლობების ფანჯარა
პერიოდიზაცია


ამ მოდელს გააჩნია მსგავსი ეტაპები რომლებიც პროგრესულად მიედინება ფუნდამენტური საწყისიდან ეტაპიდან თამაშში ბოლო სტადიამდე მნიშვნელოვანი განვითარების ეტაპების გავლით.

 

 


 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugby