ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია

 

რაქი

წესების განსაზღვრება: „რაქის“ დროს მეტოქე გუნდების თითო ან მეტი მოთამაშე  მიწაზე დადებული ბურთის გარშემო ერთმანეთს ზეზეულად ეჭიდება'

ფუნქციონალური როლი

პასუხისმგებლობა

აუცილებელი ტექნიკა

ბურთიანი მოთამაშე

 • თავი აარიდოს კონტაქტს თუ ეს შესაძლებელია
 • თუ კონტაქტი გარდაუვალია, გამოიყენოს მიმართულების ცვლის ტექნიკა, რათა თავი აარიდოს ფრონტალურ კონტაქტს და შეინარჩუნოს წინ მოძრაობა
 • ეცადოს კონტაქტისას ბურთი მიაწოდოს პარტნიორს 
 • თუ პასის გაკეთება შეუძლებელია, დააფიქსიროს ბურთი მიწაზე, რათა მიმყოლ მოთამაშეს შეეძლოს მისი სწრაფად აღება
 • მაქსიმალურად დაავიწროვოს ბოჭვის დერეფანი
 • არიდება
 • პასი კონტაქტში
 • ბურთის პრეზენტაცია (მიწაზე)
 • კომუნიკაცია

მიმყოლი მოთამაშე/ები

 • თუ არ არსებობს მოწინააღმდეგის მხრიდან ბურთის დაუფლების საშიშროება, აიღოს ბურთი და გააგრძელოს თამაში
 • თუ  არსებობს მოწინააღმდეგის მხრიდან ბურთის დაუფლების საშიშროება, გაიყვანოს მბოჭავი რაც შეიძლება შორს ბურთიანისაგან
 • სიტუაციის სკანირება ხიფათის აღმოსაჩენად
 • გადაწყვეტილების მიღება
 • ბურთის აღება მიწიდან/პასი
 • პასი კონტაქტში
 • წინსვლა კონტაქტში
 • კომუნიკაცია

დამცველი მოთამაშე/ები

 • ბურთისათვის ბრძოლა წესების ფარგლებში
 • მოწინააღმდეგის „გადაყრა“ ბურთიდან
 • ბოჭვის შემდეგ ფეხზე სწრაფად წამოდგომა
 • ფეხებით აქტიური მუშაობა
 • კომუნიკაცია

მოლი

წესების განსაზღვრება: „მოლი“ დაწყებულია თუ ბურთიანი მოთამაშე ერთმა ან მეტმა მეტოქემ დაიჭირა, ბურთიანს კი ერთი ან რამდენიმე  გუნდელი მიეშველა და შეეჭიდა

ფუნქციონალური როლი

პასუხისმგებლობა

აუცილებელი ტექნიკა

ბურთიანი მოთამაშე

 • თავი აარიდოს კონტაქტს თუ ეს შესაძლებელია
 • თუ კონტაქტი გარდაუვალია, გამოიყენოს მიმართულების ცვლის ტექნიკა, რათა თავი აარიდოს ფრონტალურ კონტაქტს და შეინარჩუნოს წინ მოძრაობა
 • გაუადვილოს ბურთის გამორთმევა მიმყოლ მოთამაშეებს

 

 • არიდება
 • ბურთის პრეზენტაცია (მიმყოლ მოთამაშეებს)
 • წინსვლა კონტაქტში
 • კომუნიკაცია

მიმყოლი მოთამაშე/ები

 • უზრუნველყოს ბურთის ფლობა
 • შეინარჩუნოს წინსვლა
 • მოაშოროს ბურთი კონტაქტის ზონას
 • ბურთის გამორთმევა (ჩახსნა)
 • მიწოლა ბურთის მიღმა
 • ბურთის გადაცემა
 • კომუნიკაცია

დამცველი მოთამაშე/ები

 • ბურთისათვის ბრძოლა წესების ფარგლებში
 • მოწინააღმდეგის წინსვლის შეჩერება
 • მიწოლით წინსვლა
 • მოლის შეჩერება წესების დაცვით
 • ბურთის ძალით წართმევა ხელიდან
 • წინსვლა კონტაქტში
 • კომუნიკაცია

 


 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugbyსუფთა
dfdfdf