ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია

 
  სხვადასხვა

 

გუნდი

 

19. თუ პირველ-ხაზელის წითლით | ბოლომდე გაძევების გამო გუნდი მოედანზე მყოფი მოთამაშებით &ქუოტ;ნაღდ | მიწოლიან შერკინებაში&ქუოტ; ვეღარ დგება -- მორიგი შერკინების დანიშვნის შემდეგ, მის მოწყობამდე -- გაიყვანს | გაწირავს რომელიმე არა-პირველ-ხაზელს და მის ნაცვლად პირველ-ხაზელი შევა. ამ -- გაყვანილ | გაწირულ მოთამაშეს [მყის] ენიჭება შემცვლელის [სათადარიგოს] უფლებები.

20. ნება-დართულია დაშავებული [დამტვრეული | ტრავმირებული] მოთამაშის შეცვლა. ასე შეცვლილი თამაშში მეტად | ხელ-მეორედ ვეღარ ჩაებმება.
21. მოთამაშე დაშავებულად ითვლება, თუ მისთვის თამაშის გაგრძელება საზიანო იქნება:
ა. ნაკრებთა მატჩში -- [მორიგე | ნეიტრალური] ექიმისაზრით.
ბ. სხვა თამაშებში, ოღონდაც ორგანიზატორის საგანგებონებართვით -- 'მედიცინაში ჩახედული პირის' აზრით.
გ. მსაჯის გადაწყვეტილებით -- დამოუკიდებლად | ექიმის რჩევით: ამ დროს მსაჯი დაშავებულს [სათამაშო] არიდან დაითხოვს | გასვლას უბრძანებს.
22. მსაჯს დაშავებულის დათხოვნა შეუძლია მაშინაც, თუ სურს, რომ იგი ექიმმა გასინჯოს.

23. თუ თამაშის ნებისმიერ წუთზე მოთამაშეს ტვინი შეერყა, ან შერყევის სიმპტომები შეეტყო | გამოაჩნდა -- იგი 'ბოლომდე' უმალ უნდა შეიცვალოს. ამ პროცესს 'შენიშნე და გაიყვანე' ჰქვია.

24. თუ მოთამაშეს სისხლი სდის -- [სათამაშო] არიდან უნდა გავიდეს. ნება-დართულია მის ნაცვლად 'დროებითი შემცვლელის' შესვლა, ოღონდაც სავალდებულო სულაც არაა. სისხლ-დადინებული მას შემდეგღა შეიძლება დაბრუნდეს, რაც სისხლ-დენას შეუჩერებენ და ჭრილობას დაუფარავენ. თუ იგი 15 'ასტრონომიულ წუთში' დასაბრუნებლად მზად ვერ | არ იქნა -- 'ბოლომდე შეცვლილად' მიიჩნევა | თამაშში მეტად ვეღარ ჩაებმება.
25. ნაკრებთა თამაშზე 'მორიგე ექიმი' წყვეტს, სისხლდენა იმდენად სერიოზული თუა, რომ მოთამაშე დროებით შეიცვალოს.


 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugbydfdfdf