ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია

 
  სხვადასხვა

 

აუტი | უცებ შემოგდება | დერეფანი

 

[სათამაშო] მოედანს გვერდებიდან 'კიდის ხაზები' საზღვრავენ. თუ თამაშმა კიდის ხაზს უწია -- 'ბურთი აუტშია | კიდეზეა' და [თანაც უკვე] უქმია. თუ ბურთი | ბურთიანი მოთამაშე აუტში | კიდეზე გა[და]ვიდა -- თამაში უნდა განახლდეს კიდიდან ბურთის ტყორცნით -- უცებ შემოგდებით, ანაც დერეფანში მოწოდებით | აგდებით.

1. ბურთი აუტში | ლელოს კიდეზეა, თუ
ა. ბურთი | &ქუოტ;ბურთიანი მოთამაშე&ქუოტ; ეხება კიდის ხაზს | ლელოს კიდის ხაზს | რამეს ამ ხაზებს იქეთ | გადაღმა.
ბ. ბურთი დაიჭირა | აიღო მოთამაშემ, რომელიც [უკვე] ეხებოდა კიდის ხაზს | ლელოს კიდის ხაზს | რამეს ამ ხაზებს იქეთ | გადაღმა, ანაც მოხვდა გარეშეს. ***
2. ბურთი აუტში | ლელოს კიდეზე არაა, თუ
ა. [ბურთმა] უწია კიდის სიბრტყეს, მაგრამ დაიჭირა | გადმოაგდო | მას ფეხი დაარტყა [სათამაშო] არეში მყოფმა მოთამაშემ.
ბ. [სათამაშო] არეში | მის გარეთ მყოფი მოთამაშე ახტა, ბურთი დაიჭირა და [სათამაშო] არეში დახტა -- აქ სულ ერთია, ბურთმა უწია თუ არა კიდის სიბრტყეს.
გ. კიდეზე | ლელოს კიდეზე მყოფმა მოთამაშემ ბურთს ფეხი დაარტყა | იგი გადმოაგდო ისე, რომ არ დაუჭერია | მას არ დაუფლებია, და არც ბურთი მისულა კიდის სიბრტყემდე.
***

3. თუ ბურთიანი მოთამაშე კიდეზე გადავიდა -- ბურთს უმალ უნდა გაუშვას ხელი, რათა მეტოქეს უცებ შემოგდება შეეძლოს. * სასჯელი: ჯარიმა.
4. 'უცებ შემოგდებისას' ბურთი მოედანში უნდა იტყორცნოს
ა. ნებისმიერი ადგილიდან 'აუტის მიჯნასა' და მტყორცნელის 'კარის ხაზს' შორის.
ბ. მტყორცნელის კარის ხაზის პარალელურად | ლელოსკენ [უკან] -- 'წინ' არა.

 

1 2 3 4 5 6 7

 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugbyსუფთა
dfdfdf