ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია

 
  სხვადასხვა

 

შერკინება

 

27. შერკინების განმავლობაში მოთამაშე თამაშ-გარეთ არ უნდა იყოს.
28. შერკინების დაწყებამდე არა-შემგდები გუნდის ცხრა უნდა დადგეს
ა. შუა ხაზიდან თავისი ლელოს მხარეს, ბურთიანი ცხრის გვერდით.
ბ. ანაც შერკინებაში მდგარ | ჩაბმულ გუნდელთა
'ბოლო ფეხზე' მინიმუმ 5 მეტრით უკან და იქ შერკინების დასრულებამდე დარჩეს.
29. შერკინების დაწყების-თანავე ბურთიანი გუნდის ცხრას მინიმუმ ცალი ფეხი ბურთის დონეზე | უკან უნდა ედგას.
30. შერკინების დაწყების-თანავე უბურთო გუნდის ცხრა უნდა
ა. დადგეს შერკინების ახლოს -- ოღონდაც ორივე ფეხით ბურთის უკან.
ბ. ან ჩა[მო]ვიდეს 'ბოლო ფეხზე' გამავალი თამაშგარეს ხაზის უკან და იქ [შერკინების დასრულებამდე] დარჩეს.
გ. ანაც ჩავიდეს 'ბოლო ფეხზე' მინიმუმ 5 მეტრით უკან და იქ დარჩეს.
31. ვინც შერკინებაში არ მონაწილეობს -- თავისი გუნდის 'ბოლო ფეხზე' მინიმუმ 5 მეტრით უკან უნდა იდგეს.
32. თუ ეს 'ბოლო ფეხი' ლელოშია | კარის ხაზიდან 5 მეტრის ფარგალშია -- ამ გუნდელი არა-მონაწილისთვის 'თამაშ-გარეს ხაზი' მისივე 'კარის ხაზია'. * სასჯელი: ჯარიმა.

33. თამაშ-გარეს ხაზები უქმდება | ქრება | იშლება შერკინების დასრულების-თანავე.

 

1 2 3 4 5 6

 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugbyსუფთა
dfdfdf