ავტორიზაცია მთავარი ბიბლიოთეკა ჩვენს შესახებ
ავტორიზაცია

 
  სხვადასხვა

 

1. თუ მოთამაშე ბურთს იჭერს და ცალი ფეხი აუტში უდგას ხოლო ბურთს აუტის სიბრტყე არ გადაუკვეთია, ვის უნდა იყოს დერეფანი.

 არ არის აუტი და უნდა გაგრძელდეს თამაში 
 დამრტყმელი გუნდის 
 დამჭერი გუნდის 

 

2. რა შემთხვევაში მთავრდება დერეფანი?

 თუ ბურთი შევიდა კიდის ხაზსს და 5 მეტრიან ზონაში 
 თუ ბურთი ნასროლი იქნა 15 მეტრზე შორს 
 თუ ბურთიანმა მოთამაშემ დატვა დერეფანი 
 ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში 

 

3. საიდან შეიძლება სწრაფად შემოგდება?

 სადაც ბურთმა გადაკვეთა აუტის ხაზი 
 ხაზის გადაკვეთის და საკუთარი ჩათვლის მოედანს შორის ადგილიდან ნებისმიერი წერტილიდან 
 საიდანაც შემოგდება სურს 
 საერთოდ არ შეიძლება 

 

4. მაქსიმუმ რამდენი მოთამაშის დაყენება შეიძლება დერეფანში?

 4 
 5 
 7 
 8 
 შემომგდები ადგენს მაქსიმუმ რაოდენობას 

 

5. აუცილებელია თუ არა დამცველ გუნდს ჰუკერი ეყენოს დერეფანში?

 კი 
 არა 

 

6. რომელი ქმედებები ისჯება თავისუფალი დარტყმით დერეფანში?

 მოთამაშე მოწინააღმდეგეს ეყრდნობა და ისე ხტება 
 მოთამაშე გადის 15 მეტრიან ზონას და ბურთი არ სცდება 15 მეტრს 
 მოთამაშეები ავიწროვებენ 1 მეტრიან დისტანციას 
 მოთამაშე ბლოკავს მხტომელს 
 მოთამაშეს სწევენ მანამ, სანამ ბურთს ისვრიან 

 

7. რა შემთხვევაში არ მთავრდება დერეფანი?

 თუ ბურთი ან ბურთიანი მოთამაშე ტოვებს დერეფანს 
 თუ ბურთი მოგებული იქნა და ჩამოყალიბდა მოლი 
 თუ ბურთი მოგებული იქნა და ჩამოყალიბდა რაქი 
 თუ მოლი ჩამოყალიბდა, რომელიც გასცდა შემოგდების ხაზსს. 

 
 
პასუხის დამახსოვრება

 

 
 
© 2018 საქართველოს რაგბის კავშირი - ყველა უფლება დაცულია.

 
 
მწვრთნელებისთვის
I დონე U14 II დონე U18 III დონე
რაგბის კავშირი
Rugby.ge
საჭირო ბმულები
Worldrugbyსუფთა
dfdfdf